Confirm Payment

แจ้งชำระเงิน

กรุณาชำระเงินภายใน 48 ชม. หลักจากลูกค้าแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทฯ ขนส่งไม่เกิน 48 ชม. และลูกค้าจะได้รับหมายเลขติดตามพัสดุเมื่อมีการจัดส่งสินค้า