ติดตามการสั่งซื้อ

ติดตามการสั่งซื้อ

ทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทฯ ขนส่ง ไม่เกิน 48 ชม. และลูกค้าจะได้รับหมายเลขติดตามพัสดุเมื่อมีการจัดส่งสินค้าแล้ว

Flash Express ตรวจเช็คสถานะพัสดุ

Kerry Express ตรวจเช็คสถานะพัสดุ