ผลิตภัณฑ์จาก “ษีฎาสมุนไพรพื้นบ้าน” เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมานาน เป็นเวลากว่า 15 ปี ด้วยความรู้ในศาสตร์ด้านสมุนไพร ที่ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น สินค้าผลิตจากสมุนไพรไทย เปลือกไม้ รากและดอกไม้ ด้วยภูมิปัญญาของคนไทย เพื่อการดูแลสุขภาพและความงาม บำรุงผิวพรรณ หรือเป็นยารักษาโรคเพื่อความงาม

คัดกรอง