น้ำมันมะพร้าว

ดูแลสุขภาพด้วยน้ำมันมะพร้าว Coconut Oil

น้ำมันมะพร้าว (Coconut Oil)

น้ำมันที่ได้จากการสกัดแยกน้ำมันจากเนื้อผลของมะพร้าว (Cocos nucifera L.) โดยองค์ประกอบหลักของน้ำมันมะพร้าวคือกรดไขมันอิ่มตัว (เกิน 90% ของปริมาณกรดไขมันทั้งหมด) ซึ...